Kontakt

Telefon: 472 66 043

E-post: post@markusmenighetshus.no

Adresse: Markus menighetshus, Schwensensgate 15, 0170 OSLO

Det er som regel folk på kontoret tirsdag og torsdag kl. 12.30 – 16.00.

Ring, send en sms eller e-post, om du ønsker å leie en av de flotte lokalene våres!

Se mer om pris og lokaler her.